Op de website van de VOB kun je alle informatie vinden over het nieuwe functiehuis. Voor de toepassing van het Functiehuis OB/KE is de starterskit gemaakt door Leeuwendaal met alle relevante documenten, die nodig zijn bij de invoering in de organisatie. Onder andere het functieboek zelf, de leeswijzer, een voorbeeld procedureregeling, enzovoorts.

Ga hier naar de starterkit om deze te downloaden (zip-bestand 16 MB).

Voor functiewaarderingen hebben de branches Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie het Functiehuis OB/KE laten ontwikkelen door Leeuwendaal.

Functiehuis

Het resultaat is een generiek functiehuis dat bruikbaar is voor beide sectoren en dekkend is voor alle functies binnen de organisaties in deze branches.
In de cao Openbare Bibliotheken 2020 -2022 is in hoofdstuk 3 (artikel 13 en 14) afgesproken dat het functiehuis gebruikt dient te worden voor alle organisaties per 1 januari 2023.

Downloads

Geef een antwoord