Activiteiten

Ieder jaar organiseert het Platform studiedagen. Platformstudiedagen richten zich op één of meer actuele thema’s en hebben naast de gepresenteerde kennis als doel uitwisseling van informatie en ervaring tussen de deelnemers. Gestreefd wordt daarom naar minstens 20 deelnemers. Het thema wordt vastgesteld in de Platformsteungroep en uitgewerkt door het Platformsteunpunt.

 

Een bijzondere activiteit is de Platformtweedaagse die we ieder voorjaar in een hotel of conferentie oord organiseren. Deze tweedaagse bijeenkomst biedt, naast alle kennis, door zijn vorm ook alle ruimte voor informele contacten. Daarmee voorzien ze ieder jaar weer in een grote behoefte: het “isolement” van de medezeggenschap binnen de eigen bibliotheek wordt doorbroken.

 

Alle activiteiten worden min of meer centraal in het land georganiseerd, vaak in Amersfoort. De Platformtweedaagse vindt de laatste jaren plaats in Driebergen. Aan deelname zijn kosten verbonden.


Het Platform in Corona tijd.

Helaas zijn in deze bijzondere tijden fysieke studiedagen vrijwel uitgesloten. In plaats daarvan organiseert het Platform nu regelmatig Webinars en online Platformbijeenkomsten. De Webinars zijn vooral gericht op kennis en informatie. De Platformbijeenkomsten zijn gericht op uitwisseling tussen de deelnemende OR- en PVT-leden. Voor beide activiteiten is aanmelding noodzakelijk waarna je een link toegestuurd krijgt om deel te nemen. Aan de webinars zijn ook kosten verbonden, deelname aan de Platformbijeenkomsten is gratis voor Platformleden.


Studiedagen en andere activiteiten

De pro-actieve OR; met de Navigator
dinsdag - 7 november 2023 00:00


Gratis online platformbijeenkomst, 17 jan 2024
woensdag - 17 januari 2024 11:00 - 13:00


Platformtweedaagse 2024: 26 en 27 maart in Nunspeet
dinsdag - 26 maart 2024
woensdag - 27 maart 2024 Hele dag
Landgoedhotel Villa Vennendal