Activiteiten

Ieder jaar organiseert het Platform studiedagen. Platformstudiedagen richten zich op één of meer actuele thema’s en hebben naast de gepresenteerde kennis als doel uitwisseling van informatie en ervaring tussen de deelnemers. Gestreefd wordt daarom naar minstens 20 deelnemers. Het thema wordt vastgesteld in de Platformsteungroep en uitgewerkt door het Platformsteunpunt.

 

Een bijzondere activiteit is de Platformtweedaagse die we ieder voorjaar in een hotel of conferentie oord organiseren. Deze tweedaagse bijeenkomst biedt, naast alle kennis, door zijn vorm ook alle ruimte voor informele contacten. Daarmee voorzien ze ieder jaar weer in een grote behoefte: het “isolement” van de medezeggenschap binnen de eigen bibliotheek wordt doorbroken.

 

Alle activiteiten worden min of meer centraal in het land georganiseerd, vaak in Amersfoort. De Platformtweedaagse vindt de laatste jaren plaats in Driebergen. Aan deelname zijn kosten verbonden.


Het Platform in Corona tijd.

Helaas zijn in deze bijzondere tijden fysieke studiedagen vrijwel uitgesloten. In plaats daarvan organiseert het Platform nu regelmatig Webinars en online Platformbijeenkomsten. De Webinars zijn vooral gericht op kennis en informatie. De Platformbijeenkomsten zijn gericht op uitwisseling tussen de deelnemende OR- en PVT-leden. Voor beide activiteiten is aanmelding noodzakelijk waarna je een link toegestuurd krijgt om deel te nemen. Aan de webinars zijn ook kosten verbonden, deelname aan de Platformbijeenkomsten is gratis voor Platformleden.


Studiedagen en andere activiteiten

Gratis online platformbijeenkomst, 8 feb 2022
dinsdag - 8 februari 2022 10:00 - 12:00


Platformtweedaagse 29 en 30 maart
dinsdag - 29 maart 2022
woensdag - 30 maart 2022 Hele dag
Landgoedhotel Villa Vennendal