Activiteiten

Ieder jaar organiseert het Platform studiedagen. Platformstudiedagen richten zich op één of meer actuele thema’s en hebben naast de gepresenteerde kennis als doel uitwisseling van informatie en ervaring tussen de deelnemers. Gestreefd wordt daarom naar minstens 20 deelnemers. Het thema wordt vastgesteld in de Platformsteungroep en uitgewerkt door het Platformsteunpunt.

 

Een bijzondere activiteit is de Platformtweedaagse die we ieder voorjaar in een hotel of conferentie oord organiseren. Deze tweedaagse bijeenkomst biedt, naast alle kennis, door zijn vorm ook alle ruimte voor informele contacten. Daarmee voorzien ze ieder jaar weer in een grote behoefte: het “isolement” van de medezeggenschap binnen de eigen bibliotheek wordt doorbroken.

 

Alle activiteiten worden min of meer centraal in het land georganiseerd, vaak in Amersfoort. De Platformtweedaagse vindt de laatste jaren plaats in Driebergen. Aan deelname zijn kosten verbonden.

 

Studiedagen en andere activiteiten

Corona en nieuw CAO! Waar kan/moet OR,PVT alert op zijn.
dinsdag - 1 december 2020 09:30 - 12:30