Welkom op de website van het Platform.

Nieuws & Blog

Aangepaste arbocatologus

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

De aangepaste arbocatalogus ligt nu ter beoordeling bij sociale partners. De verwachting is dat medio oktober hier goedkeuring aan kan worden gegeven. Daarna kan het naar de Inspectie. Voor de beoordeling door de Inspectie wordt 12 weken aangehouden. Hopelijk...

Koerswijziging VOB : nieuwe CAO openbare bibliotheken

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

Via interne bronnen hebben we vernomen dat het bestuur van de VOB  (werkgeversorganisatie) heeft besloten om zich niet meer in te zetten voor één CAO samen met kunsteducatie, maar voor een CAO Openbare bibliotheken. (alle organisaties die vallen onder: De...

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 is de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ van kracht. Deze wet gaat over de regelingen voor vervroegde uittreding, verlofsparen en de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag...