Welkom op de website van het Platform.

Nieuws & Blog

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 is de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ van kracht. Deze wet gaat over de regelingen voor vervroegde uittreding, verlofsparen en de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag...

Planning project Functiehuis OB KE

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

Planning project Functiehuis OB KE De invoering van het systeem moet worden geregeld in de volgende cao die was gepland op 1 juli 2021. Daarvóór zullen de volgende stappen gezet moeten worden: afzonderlijke bibliotheken brengen zo nodig actuele functie-informatie...

Functiehuis op orde?

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

Een functiebeschrijving geeft inzicht in de verantwoordelijkheden, schetst de context. Geeft aan welke kennis en vaardigheden nodig zijn.  Het functiehuis is het geheel van functiebeschrijvingen en de onderlinge verhoudingen.   Waarom nu aandacht voor functiebeschrijvingen? In het algemeen is...