Welkom op de website van het Platform.

Nieuws & Blog

Medezeggenschap voor vrijwilligers; verhaal uit de praktijk

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

Regelmatig heb ik contact met leden van het Platform. Een vraag die ik vaak stel is: hoe gaat het met de organisatie en de OR of PVT? Deze keer vertelde een voorzitter dat de bestuurder de medezeggenschap omarmt en...

Stand van zaken m.b.t. invoering Fuwa

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

Tijdens de laatste online platformbijeenkomst in september werd het duidelijk dat een aantal bibliotheken de invoering van het Fuwa-systeem niet halen voor 1 januari 2023. Ik verwacht dat hierover afspraken zullen komen tussen VOB en de vakbonden. Als platform...

Webinar Functieboek en functiewaardering

Door annegret   |   geen reacties   |   reageer ook

Cao-partijen van de CAO Openbare Bibliotheken en de CAO Kunsteducatie zijn één gezamenlijk functieboek voor openbare bibliotheken én de branche kunsteducatie overeengekomen: het functieboek OB/KE. Dit is een generiek functieboek dat alle functies in beide sectoren dekt. Om een...