Steungroep

Het Platform kent een steungroep van (doorgaans) zeven leden. In deze steungroep worden alle activiteiten van het Platform gepland en besproken. In de steungroep komen ook de actuele ontwikkelingen in de bibliotheekwereld aan de orde en wordt beslist of het Platform daar aandacht aan moet besteden. De steungroep wordt gekozen op de Platformtweedaagse en komt ca. 5 keer per jaar bij elkaar.

De steungroep zou graag meer inbreng willen krijgen vanuit jongere OR-leden. Ben je geïnteresseerd of heb je een tip voor de steungroep, neem dan contact op met annegret@kgca.nl.

Sinds april 2023 bestaat de steungroep uit:

  • Ingrid van Leeuwen  ( Bibliotheek Hengelo)
  • Joyce Klumpers (Bibliotheek Helmond-Peel)
  • Jan Mast  (Rijnbrink)
  • Jeroen De Vries  ( Bibliotheek Eindhoven)
  • Kirsty Klomp  (Stadkamer, Zwolle)
  • Miriam de Jong (Bibliotheken Mar en Fean)

Aangevuld vanuit het Platformsteunpunt met:

  • Annegret Sterken
  • Lieuwe de Vries