Steungroep

Het Platform kent een steungroep van (doorgaans) zeven leden. In deze steungroep worden alle activiteiten van het Platform gepland en besproken. In de steungroep komen ook de actuele ontwikkelingen in de bibliotheekwereld aan de orde en wordt beslist of het Platform daar aandacht aan moet besteden. De steungroep wordt gekozen op de Platformtweedaagse en komt ca. 5 keer per jaar bij elkaar.

De steungroep zou graag meer inbreng willen krijgen vanuit jongere OR-leden. Ben je geïnteresseerd of heb je een tip voor de steungroep, neem dan contact op met annegret@kgca.nl.

In 2019 bestaat de steungroep uit:

 • Mieke Janssen (OR Bibliotheek Amsterdam)
 • Carolien Wiewel (OR Bibliotheek Amsterdam)
 • Elise van Plateringen (OR Bibliotheek Eemland)
 • Josien Messemaker (OR bibliotheek Katwijk)
 • Derk Engberts (OR bibliotheek Flevomeer)
 • Robert Stokkel (OR bibliotheken Mar en Fean)
 • Marije Hoogland (OR bibliotheken Mar en Fean)
 • Jennifer Woering (OR Bibliotheek Hilversum)
 • Saskia Hoenderkamp (OR Bibliotheek Hilversum)

Aangevuld vanuit het Platformsteunpunt met:

 • Annegret Sterken
 • Lieuwe de Vries