Één van de activiteiten die het Platform-steunpunt organiseert zijn cursussen t.b.v. leden van het Platform. Deze Platformcursussen zijn vaak uitdrukkelijk op bibliotheken gericht en in iedere cursus wordt ingegaan op de situatie van de medezeggenschap in de bibliotheek. Deze cursussen duren een dag en zijn bedoeld voor individuele leden van een ondernemingsraad of een werknemersvertegenwoordiging. De cursussen worden vaak in samenwerking met KGCA gegeven. Hieronder staan de verschillende cursussen kort beschreven en is aangegeven wanneer deze cursussen plaats vinden.

 

Studiedagen en andere activiteiten

Gratis online platformbijeenkomst, 28 september 2021
dinsdag - 28 september 2021 10:00 - 12:00


Platformtweedaagse 19 en 20 oktober
dinsdag - 19 oktober 2021
woensdag - 20 oktober 2021 Hele dag
Landgoedhotel Villa Vennendal

 Plaats, kosten, inschrijving

Alle cursussen worden tenzij anders vermeld of afgesproken op een centrale locatie in Amsterdam gegeven.

De kosten bedragen € 380,- voor iedere deelnemer.

Opgave voor inschrijving kan via het aanmeldingsformulier bij de betreffende cursus of schriftelijk via het contactformulier van deze site. Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Ca. 10 dagen vóór de cursus volgen het programma, de deelnemerslijst en een routebeschrijving naar de locatie waar de cursus gegeven wordt.

Andere cursusmogelijkheden

Naast dit ‘openinschrijvings’ aanbod kan het steunpunt ook cursussen voor de gehele OR/PVT verzorgen, voor één of meerdere dagen, al dan niet in eigen bibliotheek, over in overleg met de OR/WV te bepalen onderwerpen.

De kosten zijn mede afhankelijk van de thema’s die aan de orde komen. Een richtprijs is € 1.980,- per dag (exclusief reiskosten en exclusief eventuele bijkomende kosten als zaalhuur e.d.).

Platformcursus en KGCA-cursussen

De Platformcursussen sluiten nauw aan bij de cursussen die KGCA organiseert. Een overzicht van deze cursussen vindt u op http://www.kgca.nl.

Neem contact op voor meer informatie en aanmelding.