April  hebben FNV en CNV besloten het overleg over een gezamenlijke cao voor de Openbare Bibliotheken (OB) en Kunsteducatie (KE) voorlopig op te schorten.
De reden is dat de VOB (werkgevers bibliotheken) heeft laten weten dat er voor 2019 geen loonruimte meer is.

Vorig jaar heeft de FNV onder haar leden een enquête gehouden. N.a.v.  die enquête is de inzet van FNV dat ze  in de nieuwe cao geen verslechteringen zullen accepteren en dat ze streven naar een acceptabele loonsverhoging. Wil je meer weten over de precieze inzet van de vakbonden neem dan contact op met je vakbondsbestuurder of vraag het aan een collega die vakbondslid is.

Een aantal OR-en die werken in een bibliotheek die gefuseerd is of heel nauw samenwerken met de kunsteducatiesector wachten met spanning de uitkomsten af.

FNV en CNV beraden met hun achterban (leden) hoe nu verder.

We volgen het proces.

Downloads

Laat een reactie achter