Er is nu een nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021. In deze CAO X  is afgesproken dat veel van de lopende regelingen uit de cao Openbare Bibliotheken respectievelijk cao Kunsteducatie zoals salaris regeling, functiewaardering en pensioen, voorlopig nog door lopen.

Ook de regeling Sociaal Plan van de oude CAO Openbare Bibliotheken loopt door totdat er de definitieve CAO tekst is. Deze regeling is van toepassing bij een reorganisatie (Een reorganisatie, waaronder ook zijn begrepen fusie of afsplitsing, is iedere belangrijke wijziging in de organisatie, zoals bedoeld in artikel 25 van de WOR die leidt tot inkrimpen, of verplaatsen, dan wel beëindigen van activiteiten, wijziging, of vermindering van functie(s), herplaatsing van werknemers en/of boventallig verklaring.)

Het ziet er naar uit dat CAO teksten pas begin volgend jaar bekend zijn. En dat de vraagstukken, wel of geen harmonisatie pensioenen en functiebeschrijvingen in relatie tot functiewaardering (HR 21), nog  langer op zich laten wachten. Zolang er dus geen nieuw tekst is zijn de oude regelingen van toepassing.

Downloads

Geef een reactie