Verslag studiedag platform medezeggenschap 7 november 2019 over instemming, arbo en duurzaam personeelsbeleid

Op 7 november reisde ik met mijn mede OR-leden van Bibliotheken Mar en Fean af naar Amersfoort voor de platform studiedag over instemming, ARBO en duurzaam personeelsbeleid. Wij bezoeken graag de studiedagen van het platform, omdat het altijd veel nieuwe en actuele informatie oplevert waar je als OR direct mee aan de slag kunt en omdat het daarnaast ook heel fijn is om van collega’s uit het hele land te horen hoe het bij andere bibliotheken reilt en zeilt.

Deze studiedag had een fijne verdeling: 3 aansprekende onderwerpen om eens wat dieper op in te gaan verdeeld over een ochtend en middag programma. Zoals Annegret zelf zei in haar welkomstwoord: een moment om gezamenlijk de ‘puntjes op de i te zetten’.

Zo is het eerste onderwerp dat behandeld werd, instemming, toch vaak weer een gepuzzel, want hoe zit dat nou toch ook alweer precies: instemming of advies? Artikel 27 van de WOR werd door Annegret duidelijk uitgelegd en ondertussen werden voorbeelden aangehaald vanuit de verschillende bibliotheken die vertegenwoordigd werden door de aanwezige OR leden.

Na een zeer smakelijke lunch en het ondertussen uitwisselen van nieuwtjes en ervaringen werd het tweede onderdeel gestart: ARBO. Hier werd onder meer gesproken over het belang van contact tussen OR en preventiemedewerker, en OR en ARBO dienst. Maar ook bijvoorbeeld over het uitvoeren van een RI&E na verbouwing of verhuizing, iets waar onze organisatie ook mee te maken heeft.

Het laatste onderdeel van de studiedag kwam gedurende de dag al meerdere malen aan de orde, omdat het iets is waar veel bibliotheken zich momenteel mee bezighouden: duurzaam personeelsbeleid, of duurzame inzetbaarheid. In de cao wordt hier niet concreet iets over gezegd, het lijkt soms wel wat een hype woord. Maar om het bibliotheekvak aantrekkelijk te houden is het wel iets waar de werkgever zich mee bezig zal moeten houden. Aan de hand van artikel 27 van de WOR zijn we langs een lijst van personeelsinstrumenten gelopen om specifiek te kijken naar waar deze instrumenten ingezet zouden kunnen worden ten bate van duurzaam personeelsbeleid en hoe de OR hier advies of instemming over kan geven. Een duurzaam personeelsbeleid creëert goede randvoorwaarden waardoor werkzaamheden goed uitgevoerd kunnen worden en waar de werknemer keuzes kan maken binnen verschillende mogelijkheden.

Ter afsluiting van de dag kon iedereen aangeven hoe hij of zij deze dag ervaren had. Eensgezind konden wij zeggen dat wij het allemaal leerzaam, duidelijk en gezellig vonden.

Marije Hoogland

Bibliotheken Mar en Fean

Downloads

Geef een reactie