Via interne bronnen hebben we vernomen dat het bestuur van de VOB  (werkgeversorganisatie) heeft besloten om zich niet meer in te zetten voor één CAO samen met kunsteducatie, maar voor een CAO Openbare bibliotheken. (alle organisaties die vallen onder: De Bibliotheekwet, voluit Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Als argument wordt gegeven dat de omstandigheden zijn gewijzigd.  De bibliotheken hebben een wettelijke borging en streven naar een versteviging daarvan.  Bovendien is er een bibliotheekconvenant afgesproken voor de komende jaren en dit beoogt een brede maatschappelijke functie van de bibliotheek. Als gevolg hiervan streeft het VOB  naar een meer objectieve financieringsgrondslag die door een duidelijk herkenbare bibliotheek-cao kan worden onderbouwd.

Juridische context

De VOB heeft huidige cao OB niet opgezegd en dat betekent dat deze cao nog steeds geldt. De ‘oude’ cao OB 2015-2019 is eenmaal met een jaar verlengd en werkt vanaf die datum op grond van cao-recht na en is dus nog steeds van kracht en van toepassing op medewerkers die onder de cao openbare bibliotheken vallen.

VOB en bibliotheekbonden CNV en FNV gaan in gesprek om tot een nieuwe cao OB te komen.  Een wens van beide partijen is modernisering en aanpassingen van het functiewaarderingssysteem. (zie eerdere berichtgeving).

 

 

 

 

 

 

Downloads

Geef een reactie