Planning project Functiehuis OB KE

De invoering van het systeem moet worden geregeld in de volgende cao die was gepland op 1 juli 2021. Daarvóór zullen de volgende stappen gezet moeten worden:

  • afzonderlijke bibliotheken brengen zo nodig actuele functie-informatie in kaart met korte procedure;
  • Leeuwendaal verzamelt bij pilotorganisaties met ondersteuning van een klankbordgroep alle voorkomende functies in de branches en herschrijft de functies uit HR 21 tot functieprofielen die aansluiten bij de functies in de branches OB en KE;
  • cao-partijen maken afspraken voor de overgang naar het nieuwe systeem in de volgende cao;
  • cao-partijen besluiten over de verschijningsvorm van de functiecatalogus;
  • Implementatie van het systeem in bibliotheken na invoering procedure in de cao.

Christine Oyen, medewerker werkgeverszaken VOB heeft op verzoek van het Platform informatie  over functiehuis en functiewaardering voor jullie  (OR en PVT-leden) opschrift gesteld.  Zij zal dit en nog meer toelichten  11 mei  in PlatformWebinar nieuw functiewaarderingssysteem wat kunnen we verwachten. 

Downloads

Geef een reactie