dinsdag - 11 mei 2021
10:00 - 13:00
Categorieën

In de nieuwe CAO is afgesproken dat er een nieuw functiewaarderingssysteem komt, gebaseerd op het bij de overheid gebruikelijke systeem HR21. De VOB en Cultuurconnectie hebben inmiddels bureau Leeuwendaal opdracht gegeven om HR21 sectorspecifiek te maken voor beide branches. Hoe verloopt dit traject? Wie zit er in de stuurgroep? Welke bibliotheken doen mee aan de Pilots?  Hoe bereiden de verschillende organisaties zich voor op het nieuwe systeem? Christine Oyen, medewerker werkgeverszaken VOB, zal hierover vertellen. Zodat jullie, OR-en en PVT’s op de hoogte zijn van wat zich achter de schermen bij het tot stand komen van de CAO, afspeelt.  En dan in het bijzonder als het gaat om het functiewaarderingsysteem HR 21.

Voor medewerkers is het volgende van belang?

 • Ga ik er financieel voor of achteruit met dezelfde werkzaamheden die ik nu uitvoer met dit nieuwe systeem?
 • Herken ik mijn werkzaamheden in de nieuwe functiebeschrijving?
 • Kan ik herkennen wat mijn doorgroeimogelijkheden zijn in het functiehuis (welke taken moet ik extra/anders doen?)
 • Als ik meer taken of zwaardere taken moet uitvoeren krijg ik daarvoor ook meer betaald?

Voor OR-en is het volgende van belang?

 • Medewerkers moeten duidelijke informatie krijgen over de invoering van het nieuwe systeem (inhoudelijk en procedureel?)
 • Medewerkers weten waar ze terecht kunnen als ze vinden dat de nieuwe functiebeschrijving geen recht doet aan wat ze in de praktijk van hen verwacht wordt.
 • Een duidelijke bezwaarprocedure voor de medewerkers
 • Voldoende informatie over een heldere bezwaarprocedure voor de medewerkers.
 • Welke rol speelt de OR bij de invoering van een nieuwfunctiewaarderingssysteem?
 • Organisatie moet mensen op de juiste plek zetten: (geen over- of onder-gekwalificeerd personeel).
 • Elk jaar moet de OR kijken of het functiehuis en formatieplan past bij de taken die vervult moet worden door de organisatie.

Wat kun je en weet je na het volgen van dit Webinar?

 • Je weet hoe het tijdspad verloopt van de invoering van een nieuw functiewaarderingssyteem in de bibliotheeksector
 • Je weet als OR/PVT waar je wel en géén invloed op hebt
 • Je weet waarom wijzigingen in een functiebeschrijving vaak emotionele reacties bij het personeel oproept en waarom het van belang is om daar wel aandacht voor te hebben
 • Je kent je rol als OR/PVT bij het op orde hebben van een formatieplan en formatiehuis in de eigen organisatie
 • Je kent het belang van het op orde brengen/ houden van het functiehuis in je eigen organisatie

Inschrijvingen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Downloads

Geef een antwoord