Wat vinden medewerkers belangrijk bij de cao onderhandelingen?
De OR-leden van Openbare Bibliotheken Amsterdam wachten niet af op de uitkomsten van de onderhandelingen van de vakbonden met de werkgevers,  maar hebben een meningspeiling gedaan bij alle medewerkers.
Aan alle medewerkers is de vraag neergelegd wat zij belangrijk vinden bij de cao onderhandelingen. Bij die onderhandelingen bestaat er een reële kans dat de twee cao’s openbare bibliotheken en kunsteducatie samengevoegd worden tot één gezamenlijke cao.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? 

In het algemeen wil men minimaal de voorwaarden behouden van de nu geldende CAO voor de Openbare Bibliotheken, liefst met een aantal verbeteringen. Het meest genoemd wordt het belang van de onregelmatigheidstoeslag (o.a. zaterdag en zondagscompensatie en compensatie voor werken met de feestdagen)  en scoort het behouden van de premieverdeling wat betreft de pensioenen ook erg hoog. Daarnaast werd vaak het aantal feestdagen, compensatie overwerk, geen verplichte vakantieperiodes en het aantal vakantiedagen,  behoud van kilometervergoeding voor dienstreizen en reiskostenvergoeding genoemd.
Vaak werd ook de hoop uitgesproken op een 13e maand en verhoging van de eindejaarsuitkering.

De uitkomsten van deze mening peiling zijn doorgegeven aan de FNV vakbondsbestuurder Frans de Haan.  De vakbondsbestuurder gaf aan in de vergadering van de Branche Groep Openbare Bibliotheken in mei,  dat een bredere meningspeiling door andere OR-en en PVT’s, zijn onderhandelingen straks bij de overlegtafel zal ondersteunen.

Willen jullie ook als OR een meningspeiling houden en willen jullie meer info hoe de OR dat gedaan heeft neem dan contact op met Frans de Haan van de FNV.

Downloads

Geef een reactie