De jaarlijkse Platform studiedagen staan weer voor de deur. Het thema is : bibliotheken in een veranderend speelveld. Onder deze titel richten de studiedagen zich enerzijds vooral op de grote veranderingen in de cao die verwacht worden nu de CAO Openbare Bibliotheken en de cao Kunsteducatie op moeten gaan in één nieuwe cao. Anderzijds staan we opnieuw stil bij de samenwerking met vrijwilligers in de bibliotheek.

 

Het beloven weer boeiende dagen te worden met interessante sprekers zoals:

  • Frans de Haan, de nieuwe FNV-bestuurder voor openbare bibliotheken
  • Jouke Bethlehem, directeur Bibliotheken Noord Fryslân
  • Lonneke Jans, werkzaam bij Cubiss en nauw betrokken bij ‘Vrijwilligers In Beeld’
  • Medewerkers van de Bibliotheek Rozet (Arnhem) over betrokkenheid en medezeggenschap van vrijwilligers.

Inschrijven voor de Platformstudiedagen 2018 is hier nog mogelijk.

Downloads

Geef een reactie