De onderhandelingen rond de nieuwe CAO Bibliotheken en Kunsteducatie zitten nog altijd in het slop. Het laatste voorstel van de werkgevers (16 september 2019) is door de Brancheraad Bibliotheken van de FNV zeer kritisch ontvangen. M.n. de verslechtering van de (toch al zeer beperkte) onregelmatigheidstoeslag, de nog ruimere vrijheid voor werkgevers om roosters vast te stellen (nauwelijks beperking van het aantal dagen waarop je beschikbaar moet zijn en je werktijden hoeven pas 7 dagen van te voren definitief te zijn) en de voortdurende onzekerheid rond functiewaardering speelden daarbij een grote rol. Met deze informatie heeft de FNV het voorstel van de werkgevers aan zijn leden voorgelegd en deze hebben het massaal afgewezen: bij een grote opkomst stemde 61,5% tegen dit cao-voorstel! De FNV heeft dit aan de werkgevers laten weten en gaat nu verder in gesprek met z’n leden over wat de volgende stappen kunnen zijn. Meer informatie over de gang van zaken en de visie van de FNV is hier te vinden. In afwachting van een nieuwe cao is nu wel afgesproken dat de huidige cao tot 1 juli 2020 van kracht blijft.

In de brief van de FNV aan de werkgevers is te lezen dat er nog een tweede groot conflict punt is tussen vakbonden en werkgevers rond de pensioenpremie en de pensioenopbouw. In een apart bericht zullen we daar iets meer op ingaan.

Downloads

Laat een reactie achter