Aanpassing arbocatalogus Openbare Bibliotheken

Er is een nieuwe beleidsregel Arbocatalogi, een Arbocatalogus is voortaan maximaal 6 jaar geldig. Ook  jullie arbocatalogus Openbare Bibliotheken moet tegen het licht worden gehouden. ArboNed is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de herziening en actualisering van de branche RI&E.  ArboNed zal wat onderwerpen waarover aanvullende vragen moeten worden gesteld in de RI&E binnenkort toevoegen , zoals over organiseren van ontmoeting en debat, horeca in de bibliotheek, sorteermachines die worden gebruikt bij de inname van boeken en bibliobussen. De tekstvoorstellen liggen nu bij CAO partijen. CAO  partijen hebben  afgesproken om  na het huidige CAO traject de RI&E en Arbocatalogus nogmaals tegen het licht te houden. Na akkoord zal de geactualiseerde RI&E gepubliceerd worden.

 

Downloads

Geef een reactie