Wat betekent die Jaaruren systematiek?

De kern is dat in een arbeidsovereenkomst niet meer is vastgelegd hoeveel uur je per week werkt (met een maximum van 36) maar hoeveel uur je per jaar werkt (met een maximum van 1872). Daardoor ontstaat meer ruimte om je werkuren onregelmatig over het jaar te spreiden, b.v. als er drukke en stille perioden in het jaar aan te wijzen zijn, b.v. door de schoolvakanties. De oude cao gaf daar al mogelijkheden toe (per werkweek mocht de werktijd 1/9 deel afwijken) en de nieuwe systematiek verruimt die mogelijkheden door alleen een maximum aantal uren per dag (9 u.), week (45 u.) of kwartaal (520 u.) vast te stellen, ongeacht het aantal uren in je arbeidsovereenkomst.

De nieuwe cao biedt die ruimere mogelijkheid maar verplicht daar niet toe! Dat betekent dat (vrijwel) alle huidige afspraken over werktijden en roosters ongewijzigd kunnen blijven. Alleen als de werkgever gebruik wil maken van die ruimere mogelijkheden zal hij de huidige werktijdenregeling van de bibliotheek moeten veranderen. Daar heeft de medezeggenschap instemmingsrecht op dus de werkgever zal dan een voorstel aan de OR of PVT moeten doen om deze (een beetje of heel veel) te veranderen. De OR of PVT kan dat simpelweg weigeren (alleen wel gemotiveerd!), kan gaan ‘onderhandelen’ (eenvoudig gezegd ‘dit wel, dat niet’ of ‘voor wat hoort wat’) of kan de voorstellen accepteren. Uiteindelijk heeft de werkgever voor (vrijwel) iedere verandering, belangrijk of niet, vooraf de instemming nodig. Verandert hij iets zonder het te vragen of zonder instemming dan handelt hij in strijd met de wet (WOR). Als medezeggenschap moet je dan wel zo alert zijn om snel te reageren en desnoods (binnen 30 dagen) de nietigheid van het besluit uit te roepen.

Downloads

Geef een reactie