De Platformstudiedagen staan dit jaar deels in het teken van de grote veranderingen die er rond de CAO Openbare Bibliotheken worden verwacht. Meer informatie over de CAO-ontwikkelingen is ook te vinden in de nieuwsbrief die de FNV daarover naar alle leden heeft gestuurd en die je hieronder ook kunt downloaden.

 

De grootste verandering is ongetwijfeld dat er gestreefd wordt naar één CAO voor Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. Die afspraak is al in de huidige CAO vastgelegd maar dat moet nu ook geëffectueerd worden. De verschillen zijn echter groot dus dat vraagt heel veel overleg en onderhandeling. De bedoeling is dat de nieuwe CAO  straks één CAO zal zijn voor beide sectoren. Die CAO moet 1 juli 2019 in gaan.

 

In dezelfde nieuwsbrief is ook te lezen dat de FNV wéér een nieuwe bestuurder voor de bibliotheken heeft aangesteld: Frans de Haan. Tijdens de Platformstudiedagen zal Frans dinsdagmiddag 10 april aanwezig zijn om een toelichting op de stand van zaken rond de CAO te geven èn om met het Platform kennis te maken.

 

Mocht je belangstelling hebben, aanmelding voor de Platformstudiedagen op 10 en 11 april is nog mogelijk.

Laat een reactie achter