Opnieuw een rechtelijke uitspraak in de bibliotheekwereld: bij gedwongen ontslagen dient een bibliotheek uitdrukkelijk rekening te houden met de inhoud van functies bij het bepalen van uitwisselbaarheid en dus van de de ontslagvolgorde.

Nadat de rechter zich al eerder tweemaal heeft uitgesproken over verdringing van betaald werk door vrijwilligers (lees hier ons eerdere nieuwsbericht met uitgebreide informatie daarover) is er nu een derde uitspraak die gaat over gedwongen ontslag en het belang van uitwisselbaarheid van functies. De Rechter oordeelde dat een nieuwe functie ‘medewerker dienstverlening vestigingen‘ met een nieuwe functieomschrijving toch uitwisselbaar is met de oude functie ‘medewerker bibliotheek‘ omdat het werk zelf op veel punten het zelfde bleef. Bij het ontslag had daarom de ontslagvolgorde volgens het afspiegelingsbeginsel bepaald moeten worden.

 

Drie werknemers werden eind 2016 omdat er na een reorganisatie in de nieuwe organisatie geen plaats voor hen meer zou zijn. Na toestemming van het UWV volgde daarop ontslag. De drie medewerkers maakten van de mogelijkheid die het ontslagrecht sinds 2015 biedt gebruik om hiertegen bij de rechter bezwaar te maken. De rechter stelde de medewerkers in het gelijk en gebood de bibliotheek om hun arbeidsovereenkomst te herstellen en hun salaris over de hele periode gewoon door te betalen.

 

De rechter kwam tot deze uitspraak na uitvoerige vergelijking van de oude en de nieuwe functieomschrijvingen èn na bestudering van wat er in de praktijk in het werk zou veranderen. Hij oordeelde uiteindelijk dat er in het werk toch veel hetzelfde bleef en dus sprake was van uitwisselbare functies. Of in de formulering van de rechter dat: “de functie-inhoud aldus niet wezenlijk verandert en beide functies op MBO 4- werk- en denkniveau liggen”. Dat er in de nieuwe functieomschrijving andere termen werden gehanteerd en anders benoemde competenties werden gevraagd vond hij niet doorslaggevend getuige de uitspraak: “Qua competenties vergde de functie van Medewerker Bibliotheek ‘Integraal werken’ en ‘Lerend vermogen’, terwijl de Medewerker dienstverlening vestigingen in plaats daarvan ‘Zelfstandig’ moet zijn en moet kunnen ‘Plannen en organiseren.’ Onduidelijk is waarin de voor beide functies vereiste competenties aldus verschillen.” 

 

Daarmee doet deze rechter een belangrijke uitspraak, niet alleen voor de betrokken medewerkers maar ook voor iedere bibliotheek en iedere werknemer die met een reorganisatie te maken krijgt. Bovendien wordt het UWV op de vingers getikt bij de interpretatie van uitwisselbaarheid èn wordt duidelijk dat werknemers soms met succes bezwaar kunnen maken tegen een uitspraak (verleende ontslagvergunning) van het UWV.

 

Lees ook het volledige vonnis van de rechter.

Downloads

Laat een reactie achter