Het Platform en Vrijwilligersbeleid
Alweer vrijwilligersbeleid? Ja omdat het nog steeds de gemoederen bezig houdt. Over concrete vragen als ‘hoe kunnen we nu als OR- PVT art 48 van de CAO het beste toepassen?’ ‘Hoe zorgen we als OR of PVT dat er geen verdringing van betaalde werk is?’ ‘Hoe behouden we de kwaliteit van ons beroep, vak?’ hebben we al vaak geschreven en op Platformstudiedagen gesproken. Onder deze vragen liggen ‘diepere’ vragen die te maken hebben met het waarom: waarom wel en waarom niet inschakelen van vrijwilligers? Daarbij kun je ook verschillende ‘soorten’ vrijwilligers onderscheiden en welke zijn dan wel en welke niet gewenst? Ook de verhoudingen tussen het aantal betaalde en onbetaalde medewerkers kan een grote rol spelen! Die vragen staan de tweede dag van de Platformstudiedagen 2018 centraal. M.b.v. inleiders en ervaringsdeskundigen gaan we dit keer vooral op deze aspecten in.

Een aantal bibliotheken heeft in het verleden al keuzes gemaakt maar dat wil niet zeggen dat ze voor nu of nabije toekomst niet op gemaakte keuzes terug komen of opnieuw voor keuzes staan. Als OR of PVT zal je telkens weer een standpunt moeten innemen en misschien ook in de tijd weer herzien.

In bibliotheken waar veel gewerkt wordt met vrijwilligers komt daarbij ook het volgende vraagstuk om de hoek kijken: hoe kunnen we goed omgaan met deze vrijwilligers? Wat moet een organisatie dan allemaal op orde hebben. Bestaat daar dan ook zoiets als een certificering voor? Ja, dat bestaat dus!

Een heel ander vraagstuk is: hoe geef je vorm aan de invloed van vrijwilligers? Net zoals jullie het belang van de medezeggenschap voor de (betaalde) medewerkers van belang vinden is het ook belangrijk dat vrijwilligersinvloed hebben. Dit is niet geregeld door wet- of regelgeving maar komt in de praktijk in vele vormen voor. Welke vormen zijn er en wat zijn de voor en nadelen van al die vormen?

Deze aspecten van werken met vrijwilligers komen de tweede dag aan de orde met medewerking van zeer inspirerende gasten. Naast informatie en ongetwijfeld levendige discussies zal dit ook praktische handvatten gaan geven waar iedere OR of PVT mee aan de slag kan gaan.

Voor eerdere berichten en artikelen over vrijwilligers zie o.a.:
Medezeggenschap voor vrijwilligers. Wat zijn de mogelijkheden?
Vrijwilligers in de bibliotheek; twee belangrijke uitspraken in rechtszaak Utrecht

Downloads

Geef een reactie