Er is al veel over geschreven: 1 juli is een groot deel van de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden met o.a. forse wijzigingen voor iedereen met een tijdelijk contract. Ook op de Platformsite is hier meer over te vinden. In het overgangsrecht dat bij de invoering hoort is vast gelegd dat bepalingen in een op 1 juli 2015 lopende CAO nog tot 1 juli 2016 van kracht blijven. Zulke bepalingen staan ook in de op 15 juni van kracht geworden nieuwe CAO Bibliotheken.

In de CAO Bibliotheken betreft dat met name de bepaling dat het aantal tijdelijke contracten onbeperkt mag zijn zolang het de drie jaar maar niet overschrijdt. Dit blijft dus geldig tot en met 30 juni 2016! De CAO loopt nog veel langer door (tot 2019) maar vanaf 1 juli 2016 is deze bepaling in strijd met de wet en dus niet meer geldig. Een uitgebreider artikel over deze bepaling in de CAO en de gevolgen daarvan kan hieronder worden gedownload. Ook het overzicht van de belangrijkste veranderingen door de Wet Werk en Zekerheid is daar nog te vinden.

Laat een reactie achter