Ook dit najaar organiseert het Platform weer een najaar studiedag en wel op

9 november in Amersfoort, zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11 van 10.00 tot 16.30 uur.

De studiedag staat dit jaar in het teken van flexibiliteit binnen grenzen!

 

Bibliotheken zijn druk in de weer om de ‘’nieuwe’’ bibliotheek vorm te geven. Veel medewerkers, OR-en en PVT’s willen mee bewegen met de veranderingen en kijken uit naar vernieuwingen. Echter, sommige vernieuwingen gaan gepaard met uitbreiding van openingstijden, inzet van vrijwilligers, zelfservice-uren, meer avonddiensten en meer zondagsopenstellingen. De OR-en of PVT’s worden hier mee geconfronteerd en zoeken naar concrete normen (in arbeidstijden, arbocatalogus, CAO en WOR) om dit gesprek stevig te kunnen voeren met hun directeuren. Diverse OR-en krijgen signalen dat sommige collega’s behoorlijk onder druk gezet worden om zich flexibel op te stellen als het gaat om werktijden ten behoeve van de uitgebreide dienstverlening. “We moeten namelijk met de tijd mee!.” Die druk komt de vernieuwing niet ten goede!

 

Op deze studiedag focussen we ons op werktijden, werkroosters en openingstijden en vormen van roosteren: op team niveau, centraal niveau en zelfroosteren. Wat houdt het juridisch en sociaal in en hoe kun je als OR of PVT hier invloed op uitoefenen?

 

Voor meer informatie over de studiedag, het volledige programma en inschrijving kun je hier terecht.

 

Downloads

Geef een reactie