donderdag - 9 november 2017
10:00 - 16:30
Categorieën

Op de jaarlijkse platformtweedaagse is ook de datum voor de studiedag in het najaar vastgesteld:

Donderdag 9 november met als Thema: Flexibiliteit binnen grenzen!

10.00 tot 16.30 uur, Snouckaertlaan 11 Amersfoort

 

Vele bibliotheken zijn druk in de weer om de ‘’nieuwe’’ bibliotheek vorm te geven. Veel medewerkers, PVT’s en OR-en willen mee bewegen met de veranderingen en kijken zelf uit naar vernieuwingen. Echter sommige vernieuwingen gaan gepaard met langere openingstijden, meer avonddiensten en meer zondagsopenstellingen. OR en PVT zoeken naar concrete normen (in Arbeidstijdenwet, Arbocatologus, cao en WOR) om dit gesprek stevig te kunnen voeren met hun directeuren. Want OR-en krijgen signalen dat sommige collega’s behoorlijk onder druk gezet worden om zich flexibel op te stellen als het gaat om werktijden (aanpassen aan wat de organisatie nodig heeft). Die druk komt de vernieuwing niet ten goede!

 

Op deze studiedag focussen we ons op werktijden, werkroosters en openingstijden en op vormen van roosteren: op team niveau, centraal niveau en zelfroosteren. We staan stil bij de bestaande normen. Welke regels zijn er al en ondersteunen de OR-en en PVT’s die willen dat de gevraagde flexibiliteit wel binnen bepaalde grenzen blijft.

 

Als we deze kennis met elkaar gedeeld hebben kijken we naar de verschillende manieren van roosteren. Wat zijn de voor en nadelen van deze verschillende manieren. Als we dit op een rij hebben kijken we hoe de verschillende OR-en en PVT van elkaars praktijk kunnen leren.

 

Dan kunnen we inventariseren wat we missen aan concrete normen of afspraken in de cao om de balans te houden tussen goed werkgeverschap en werknemerschap, tussen werk en privé. Deze wensen van de OR-en en PVT kunnen in het overleg ingebracht worden èn kunnen worden meegegeven aan de vakbonden bijvoorbeeld als input voor de nieuwe cao onderhandelingen.

 

Als we deze kennis gedeeld hebben kunnen we kijken waar OR-en dan tegen aan lopen en welke concrete afspraken bijvoorbeeld binnen de cao hun zouden ondersteunen om de balans te houden tussen goed werkgeverschap en werknemerschap, balans tussen werk en privé of kortom :  flexibiliteit binnen grenzen!

 

Deze studiedag behandelen we systematisch de verschillen aspecten van dit thema. We ontrafelen het thema zodat we meer inzicht krijgen in wat er allemaal juridisch en sociaal speelt. Hoe je als medewerker en OR of PVT meer invloed kunt uitoefenen op werktijden, roosters e.d.

 

Vanzelfsprekend is er in het programma èn in de pauzes ook ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen, vragen en goede ideeën!

 

 

Inschrijvingen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Downloads

Geef een reactie