Het Platform is waarschijnlijk het oudste nog steeds actieve medezeggenschapsplatform in Nederland. Dan mag zo’n jubileum natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan: op donderdagmiddag 22 november gaan we het uitgebreid en feestelijk vieren in de bibliotheek van Hilversum.

 

De voorbereidingen zijn ver gevorderd en het is een afwisselend  programma geworden, met een forum, presentaties, dialoogtafels en na afloop natuurlijk een drankje.  In het forum kijken we terug op 35 jaar Platform: Leo Willemse, oud OR -lid van de OBA en jarenlang steungroep-lid, gaat in het verleden en/of nu actieve Platformleden bevragen naar hun ervaringen en hun verwachtingen. Hoe heeft het platform bijgedragen aan een sterke medezeggenschap over de jaren heen?

 

Onder de titel ‘Je moet wat willen om het voor elkaar te krijgen’ komt vervolgens Jos Debeij aan het woord: “Na jaren van bezuinigingen en de zoektocht naar  nieuwe invulling van de oude waarden in een steeds digitaler wordende wereld, is de openbare bibliotheek weer volop aan betekenis voor individu en samenleving aan het winnen. In een feestelijk betoog zal Jos Debeij laten zien hoe dat tot een revival van het bibliothecarisvak moet gaan leiden en hoe krachtige medezeggenschap daar een stevige impuls aan kan geven.

 

Na verschillende andere functies in de bibliotheekwereld te hebben bekleed werkt Jos Debeij nu bij de KB als hoofd van de Stafafdeling Bibliotheekstelsel. Ook voor het Platform is Jos Debeij geen onbekende. Hij is misschien wel de meest gevraagde inleider van de afgelopen 35 jaar! Ook daarom past hij bij ons jubileum!

 

Na zoveel luisteren is nu de zaal aan de beurt. Aan een aantal dialoogtafels komen actuele trends en ontwikkelingen aan de orde. Wat is de gewenste toekomst en welke rol zouden OR of PVT daarin kunnen en moeten vervullen?

 

Sprekend over de toekomst, leeft medezeggenschap nog wel bij jonge bibliothecarissen? Sebas Cusack,  OR-lid in Hilversum en lid van platform Jong Bibliothecarissen gaat is op de vraag ‘Hoe denken Jong Bibliothecarissen over de toekomst en hoort daar medezeggenschap bij?

 

Na een ‘Afronding met een knipoog’ Sluiten we af met een gezellige borrel.

Geïnteresseerd geraakt en wil je misschien deelnemen? Dan vind je hier meer informatie, het volledige programma en kun je je aanmelden.

 

Downloads

Laat een reactie achter