Naast alle ellende heeft Corona ook iets goed gebracht. Ondertussen kan bijna heel werkend Nederland online vergaderen.  Ook het platform heeft afgelopen jaar meerdere druk bezochte bijeenkomsten gehouden.  Daarin werd de actuele situatie met elkaar gedeeld en hoe je het beste als OR-PVT kunt handelen. Onderwerpen die aanbod kwamen waren: Hoe om te gaan met vakantiedagen, hoe om te gaan met flexuren in corona tijd. Wel of geen deelname in het crisisteam. Elkaar online ontmoeten heeft een groot voordeel: geen reistijd.  Vandaar dat we voor volgend jaar drie gratis online bijenkomsten plannen voor de leden van dit platform.
Van de vier steungroep-vergaderingen dit jaar zijn er drie online geweest. Drie leden gaan we volgend jaar missen. Marije Hoogland vanwege een andere baan. Carolien Wiewel  en Derk Engbert omdat ze met  (vervroegd) pensioen zijn. Nogmaals erg bedankt voor jullie inzet.
Dit jaar kon de tweedaagse platformbijeenkomst niet doorgaan. Velen van ons waren teleurgesteld. We hoopten nog op een tweedaagse in het najaar. Ook dat zat er niet in. Gelukkig konden we wel een eendaagse in september organiseren. En dat was maar goed ook. De tekst van de nieuwe CAO is er nog niet maar er worden her en der wel aan voorgenomen besluiten genomen om de werktijden voor volgend jaar anders in te vullen. Na de studiedag stonden de OR-en en PVT’s in de startblokken. Begin december was een follow up.
Daarnaast zijn er weer verschillende vragen door OR-en aan de platformsecretaris gesteld en natuurlijk ook beantwoord.

  • waar moeten we als OR op letten bij nieuwe functiebeschrijvingen?
  • wat zijn onze rechten als het gaat om openingstijden rondom en tussen de feestdagen?
  • wat zijn onze rechten als medewerkers tijdelijk ander werk moeten doen?
  • wat kunnen wij doen als OR als de bestuurder de opgebouwde flexuren niet wil schrappen?
  • wil je deelnemen in de bezwarencommissie?
  • wil je ons begeleiden in een adviestraject?

Ook dit jaar heeft het platform geïnvesteerd in een goede relatie met de vakbonden. Op deze manier kunnen we aangeven wat voor de medewerkers en voor de medezeggenschap belangrijk is. Sinds oktober is er een nieuwe vakbondsbestuurder bij het FNV; Martin Kothman.

Downloads

Geef een reactie