Tijdens de laatste online platformbijeenkomst in september werd het duidelijk dat een aantal bibliotheken de invoering van het Fuwa-systeem niet halen voor 1 januari 2023. Ik verwacht dat hierover afspraken zullen komen tussen VOB en de vakbonden. Als platform zullen we dit in de gaten houden. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat dit werknemers benadeeld. In de bijeenkomst werd ook duidelijk dat alle OR-en en PVT’s goed betrokken (procedure afspraken) zijn bij de invoering van het nieuwe systeem. Veel deelnemers gaven aan dat het druk is op de werkvloer. Collega’s die met (vervroegd) pensioen gaan, vacatures die niet opgevuld worden en een hoog ziekteverzuim. Het kost extra inspanning om privĂ©/werk en regulier/ OR/PVT -werk af te stemmen.

Downloads

Laat een reactie achter