Begin 2014 verscheen er een uitgebreid rapport over de toekomst van de bibliotheek, ook wel het ‘rapport Cohen’ genoemd. Een korte samenvatting en het volledige rapport zijn bij het SIOB te vinden en te downloaden. Daar staat ook een interview met Job Cohen (voorzitter commissie) en Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau) dat eerder in de Volkskrant heeft gestaan.

Enkele opvallende uitspraken en conclusies van het rapport:

  • Vanaf haar oorsprong in het begin van de 20e eeuw heeft de bibliotheek zich gericht op ontwikkeling en ontplooiing van individu en samenleving. In 2025 is de basis van de openbare bibliotheek onveranderd: de bibliotheek draagt bij aan de ontplooiing van het individu.
  • Decennia lang is drukwerk de belangrijkste drager van informatie en kennis geweest. In de toekomst gaat het om een veelheid aan soorten kennis en informatie, in databanken en elektronische boeken, maar ook op papier en in de hoofden van mensen.
  • Hoewel de digitalisering ook de wereld van bibliotheken sterk be├»nvloedt en innovatie en ontwikkelingen op digitaal vlak een prominente rol spelen, blijft het bieden van een fysieke plek een krachtige (sociale) functie van bibliotheken.

In de ondertitel van het rapport is de hele visie op de toekomst kernachtig samengevat: ‘knooppunt voor kennis, contact en cultuur’.

Downloads

Geef een reactie