Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn maar toch: er komen grote wijzigingen in het arbeidsrecht en in de onkostenvergoedingen aan! In 2014 zijn een fors aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving tot stand gekomen die sinds 1 januari 2015 in fases ingevoerd worden. De belangrijkste zijn:

  • ontslagrecht: de preventieve toets (d.w.z. de werkgever moet eerst toestemming voor ontslag vragen aan het UWV of de rechter en kan daarna pas ontslaan) maar de procedures worden anders;
  • de ontslagvergoedingen worden beduidend lager maar in principe wel voor iederen gelijk;
  • de WW-duur wordt geleidelijk verkort naar maximaal 24 maanden;
  • tijdelijke contracten: de maximale duur van de ‘keten’ wordt terug gebracht naar 2 jaar;
  • onkostenvergoedingen: de (belasting)regels worden vereenvoudigd waardoor de vergoedingen anders en misschien minder kunnen worden.

Veel van deze veranderingen betekenen: werk aan de winkel voor werkgever èn medezeggenschap. De maatregelen bij (dreigend gedwongen) ontslag zullen moeten veranderen (adviesrecht), het aanstellingsbeleid zal vaak moeten veranderen (instemmingsrecht), het opleidingsbeleid zal vaak moeten veranderen (instemmingsrecht)  en sommige wijzigingen in de onkostenvergoedingen kunnen ook heel wat stof doen opwaaien. Een korte samenvatting van de Wet Werk en Zekerheid is hieronder te downloaden. Uitgebreidere informatie is o.a. op de KGCA-site te vinden.

Laat een reactie achter