Eind juni zijn de werkgevers met een eindbod gekomen over de nieuwe CAO X ( CAO Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken).  Het uitgangspunt van de vakbonden is dat de nieuwe CAO geen verslechtering mag zijn van de huidige CAO.  Volgens de brancheraad van FNV zitten er naast verbeteringen ook een aantal verslechteringen in.  Ook de steungroep van het platform heeft gekeken naar de voorstellen van de werkgevers vanuit het gezichtspunt van de medezeggenschap.  Wat de steungroep zou willen is dat een rooster minimaal  28 dagen van te voren definitief is en niet 7 dagen zoals  de werkgevers voorstellen. De steungroep vindt het belangrijk dat medewerkers balans hebben in privé- en werktijden.   Een ander belangrijk punt voor de steungroep is dat er zo snel mogelijk met een nieuw functiewaarderingssysteem zoals HR 21 wordt gewerkt.  Het huidige functiewaarderingssysteem is niet transparant. Deze en andere punten heeft de steungroep in de brancheraad van FNV naar voren gebracht.

Binnenkort zullen de vakbonden het voorstel van de werkgevers voorleggen aan hun leden.

Downloads

Geef een reactie