De Platformtweedaagse 2015 vond dit jaar plaats op maandag 13 en dinsdag 14 april 2015, opnieuw in De Bergse Bossen. Het programma is hieronder nog te downloaden. De twee belangrijkste thema’s waren:

Veranderingen in het werk: nadat we de laatste jaren al verschiillende keren aandacht hebben besteed aan de toekomst van de bibliotheek gaan we het dit jaar toespitsen op het concrete werk en de veranderingen in functieinhoud, functieprofiel e.d.: is je huidige werk nog te vergelijken met b.v. 10 jaar geleden? Wat betekent dit voor je huidige functieprofiel en de daarin gestelde eisen (competenties b.v.) en voor de daaraan gekoppelde waardering? Wat is er nodig om deze veranderde functies goed uit te kunnen voeren en wat doet de bibliotheek daarvoor?

Werknemers onder grote druk om toch maar in alles flexibel te zijn: steeds meer wordt er aan flexibitliteit verwacht, zowel in werktijden, werkinhoud als werkplaats. werknemers worden daardoor sterk onder druk gezet. Sommigen voelen zich zelfs ronduit geïntimideerd! (‘Als je dit niet accepteert is er geen plaats meer voor jou in de bibliotheek’ of, iets subtieler, de angst om allerlei onmogelijke werkuren toebedeeld te krijgen.) Van overleg of afstemming van wederzijdse belangen lijkt minder sprake te zijn. Enerzijds beoordelen we of dit beeld reëel is en anderzijds bespreken we hoe je daar individueel en gezamenlijk (met de medezeggenschap) mee om kunt gaan en je er waarnodig tegen te weer kunt stellen.

Het complete programma is hier nog te vinden. Daarin worden ook de workshops beschreven. Kon je de tweedaagse niet bijwonen maar ben je wel nieuwsgierig naar een van de besproken thema’s, neem dan contact met het steunpunt op:  platform@kgca.nl.

Voor meer informatie kun je hier terecht.

Downloads

Geef een reactie