De Platformstudiedagen 2020 staan voor de deur: op 31 maart en 1 april is het weer zo ver. Nadat we de afgelopen jaren vooral gesproken hebben over de vele en grote veranderingen in de bibliotheekwereld is het centrale thema dit jaar: werken in de bibliotheek, wat is daarvoor nodig? Dat is natuurlijk heel breed, dan heb je het over een goede beloning en waardering, een balans tussen werk en privé (werktijden!), een aanvaardbare werkdruk, inspirerend en uitdagend werk waar je ook voor opgeleid bent, loopbaanmogelijkheden, veiligheid en werkzekerheid. Uit dit brede scala hebben we in overleg met de steungroep voor deze studiedagen een drietal thema’s gekozen:

  • Goede arbeidsvoorwaarden die het werk ‘lonend’ maken, waar waardering uit spreekt en die de sector aantrekkelijk maken voor nieuwe collega’s. Daarom kijken we dinsdag met Frans de Haan (FNV-bestuurder) naar de voortgang rond de nieuwe cao met vooral aandacht voor salaris en toeslagen, inschaling en functiewaardering en voor werktijden en roosters.
  • Goede arbeidsomstandigheden zoals aanvaardbare werkdruk, scholing en ontwikkeling, aantrekkelijk beroep, aantrekkelijke organisatie en sprankelende bibliotheek. Thema’s waar de Stichting Bibliotheek Werk (SBW) zich mee bezig houdt en daar zal Marian van de Wal, (nieuwe voorzitter SBW), woensdag meer over komen vertellen.
  • Vanuit de praktijkervaring dat er in veel organisaties een kloof dreigt te ontstaan tussen ‘oud’ en ‘nieuw’, tussen ‘jong’ en ‘oud’, tussen ‘mensen die hun tijd uitzitten’ en ‘mensen die zo graag iets nieuws willen proberen’ kijken we naar Duurzaam Personeelsbeleid. Hoe voorkom je zo’n kloof? Hoe zorg je dat er in iedereen geïnvesteerd wordt en iedereen met plezier langdurig in de bibliotheek kan werken en we elkaar blijven inspireren i.p.v. afremmen en démotiveren? Of zien we hier spoken en is iedereen enthousiast over de toekomst en de eigen bijdrage daaraan?

Drie belangrijke thema’s waar veel over te zeggen zal zijn. Voor meer informatie over de studiedagen en deze thema’s verwijzen we naar het programma dat je hieronder kunt downloaden

Daarnaast is er natuurlijk ook plaats voor de typische medezeggenschapsthema’s zoals bevoegdheden, informatierechten en arbeidsrecht. En zoals ieder jaar is er ook nu weer veel ruimte  voor uitwisseling van ervaringen. Leren van elkaar blijft immers een belangrijke doelstelling van ons Platform!

Aanmelden voor de studiedagen kan hier. Het programma kan hieronder gedownload worden.

Geef een reactie