In april hebben 30 deelnemers uit  12 verschillende bibliotheken deelgenomen aan de jaarlijkse Platform tweedaagse. Het was een vol en afwisselend programma met veel informatie.

 

Het lijkt erop dat bij veel  bibliotheken de ‘’oude functie’’ van boeken uitlenen, steeds meer naar de achtergrond verdwijnt en dat andere activiteiten worden georganiseerd die steeds meer naar voren schuiven.  Vrijwilligers gaan steeds meer de ‘’oude functie’’ uitvoeren en de betaalde medewerkers worden gestimuleerd om die extra, nieuwe activiteiten uit te voeren. Openingstijden worden verruimd door zelfservice in te voeren of meer gebruik te maken van vrijwilligers. En in bijna alle bibliotheken wordt gesproken over zelfsturing. Wat er vaak op neer komt dat de directie de kaders bepaalt en dat het personeel het met beperkte middelen (weinig collega’s, beperkte bevoegdheden) mag gaan uitvoeren.

 

Tegen deze achtergrond is natuurlijk de grote vraag:  hoe bewaak je als OR dat het voor de medewerkers te behappen blijft en dat niet te veel flexibiliteit en inzet van hen worden gevraagd. Hoe zorgen we dat privé en werk goed te combineren blijven? En hoe kan de medewerker ook opkomen voor zijn of haar eigen rechten?

 

De maandagochtend begon met een boeiende presentatie van Lieuwe de Vries over het boek: De 360 graden werknemer van Jan Blommaerts e.a. (zie:  Opkomen voor je rechten als werknemer, presentatie Lieuwe de Vries )

 

Daarna heeft advocaat Els Unger heel praktische casussen besproken uit de alledaagse  praktijk van jullie.  Aan de hand van concrete voorbeelden en vragen kwamen belangrijke thema’s aan de orde, zoals: hoe kun je als werknemer op komen voor je rechten? en wat zijn de aandachtspunten voor een OR zodat de belangen van de medewerkers ook vertegenwoordigd worden?  (Zie: de presentatie van Els Unger).

 

Maandagmiddag hebben we veel interessante ontwikkelingen en leuke initiatieven gedeeld. Velen van ons werden b.v. geïnspireerd door de presentatie van Hetty de Groot over internet daten: de leuke kanten en waar je voorzichtig moet zijn.

 

Na deze uitwisseling maakten we een uitstapje naar het  laatste onderzoek van de Stichting Bibliotheekwerk naar de staat van de medezeggenschap in bibliotheken anno 2016.  9 juni wordt dit rapport officieel gepresenteerd tijdens de bijeenkomst ”praat mee over een toekomstbestendige medezeggenschap” (zie ook elders op onze site). Lieuwe de Vries en Annegret Sterken van het Platform zullen die dag ook een actieve bijdrage leveren. Wil je meer informatie over deze dag en je opgegeven kijk dan op de site van bibliotheekwerk.

 

Dinsdagmiddag hebben we uitvoerig stilgestaan bij vrijwilligers in de bibliotheek (en verdringing van betaald werk), mede aan de hand van twee gerechtelijke uitspraken hier over.  Marjan Poort, voorzitter van de ondernemingsraad van bibliotheek Utrecht vertelde hoe het allemaal gelopen is tussen OR en bestuurder, OR en achterban als het gaat over het inzetten van vrijwilligers.  Micha van Vlaardingen, OR-lid van de bibliotheek Rotterdam en actief FNV kaderlid  benadrukt dat goede afstemming tussen vakbond en OR van groot belang is en dat duidelijk communiceren naar de ‘’achterban’’ niet altijd makkelijk is, maar wel noodzakelijk. (zie ook vorige artikelen over vrijwilligers)

 

Maandagavond en dinsdagochtend zijn er vier workshops geweest over

 

De platformdagen werden afgesloten met een heerlijk diner en daarbij stonden we tevens stil bij het pensioen van Lieuwe de Vries. Voor deze gelegenheid waren ook de ‘’oud‘’ steungroepleden van het Platform uitgenodigd.  Er was een Lieuwe de Vries quiz!  Lieuwe kreeg een vol en kleurrijke  afscheid-, bedank map overhandigd waarin iedereen persoonlijk een berichtje heeft kunnen maken. Denk echter niet dat we Lieuwe niet meer zien! Volgend jaar bestaat het Platform 35 jaar en dan kunnen we Lieuwe zeker niet missen!

 

De najaar studiedag vindt plaats op donderdag 9 november, zet deze alvast in je agenda!

Downloads

Laat een reactie achter