Het thema voor de jaarlijkse platformstudiedagen is dit jaar:

Vernieuwing, verandering en transitie in de bibliotheek. Overkomt het ons of heeft de medezeggenschap daar ook een rol in?

Jullie als OR- en PVT-leden weten als geen ander dat de bibliotheek met aanverwante organisaties grote veranderingen hebben doorgemaakt en nog steeds doormaken. Een verschuiving naar het maatschappelijk-, cultuur- en onderwijsveld. Daardoor werk je op de werkvloer anders, met andere doelgroepen, andere projecten en andere collega’s (wel of niet betaald). Je werkt ook in andere omstandigheden: langere openingstijden, zelforganiserende teams, werken met vrijwilligers.

Jos Debeij heeft tijdens het Platformjubileum in sneltreinvaart veel van die veranderingen laten zien. Hij stelde echter ook uitdrukkelijk dat er in het wezen van de bibliotheek in 100 jaar niet zo veel veranderd is: de bibliotheek als laagdrempelige toegang tot kennis en ontwikkeling voor iedereen. Alleen de manier waarop verandert: toegang tot kennis is nu veel meer dan alleen ‘beschikbaar stellen’.

Laagdrempelig is gebleven. De laatste tijd zijn er dan ook weer geluiden op te vangen dat de zogenaamde ‘klassiek bibliotheek’ nog steeds aandacht behoeft. En dat de klassieke vaardigheden van een bibliothecaris: ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling en het doorvragen bij klanten ook weer in de belangstelling komt. Voor 2,5 miljoen Nederlanders is ‘digitaal’ niet vanzelfsprekend en daar kan de fysieke bibliotheek een grote rol spelen, bijvoorbeeld door belastingprojecten (voorlichting) of wijkwinkels in de bibliotheek.

Bij al deze veranderingen (met soms een slingerbeweging) kan de medezeggenschap een belangrijke rol spelen, maar hoe dan? Daar gaan we dit jaar op de Platformtweedaagse naar kijken: hoe kun je als OR/PVT in verschillende fasen bij de veranderingen betrokken zijn, welke verschillende rollen heb je en hoe kun je deze het beste spelen?

Daarbij mogen we de openingszin van Jos Debeij echter niet vergeten:

Je moet wat willen om het voor elkaar te krijgen!

 

De eerste dag staat vooral in het teken van die veranderingen.De leuke die ons kunnen inspireren en de ingrijpende waar we als persoon èn als medezeggenschap bij betrokken willen zijn. Robin Verleisdonk en Mark Deckers nemen ons hierin bij de hand. En als je er dan bij betrokken wordt, wat willen we dan? En is dat dan iets individueels of bibliotheek gebonden of hebben we ook wensen die we allemaal delen? Die we ook gezamenlijk in een statement, in een oproep naar buiten willen brengen?

De tweede dag gaat over de middelen en de mogelijkheden van de medezeggenschap. Els Unger gaat in op een aantal concrete vragen rond de bevoegdheden, rechten en mogelijkheden van medezeggenschap en werknemer. Ook de cao als belangrijk instrument komt dan weer aan de orde.

Beide dagen worden ook weer een aantal workshops georganiseerd en is er ruim tijd voor de uitwisseling van vragen, knelpunten en tips en natuurlijk voor de gezelligheid.

Inschrijven voor de Platformstudiedagen 2019 kun je hier.

Downloads

Geef een reactie