ook dit najaar organiseert het Platform weer een najaarsstudiedag en wel op 17 november in Amersfoort, zalencentrum Amershof, Snouckaertlaan 11 van 10.00 tot 16.30 uur.

De studiedag staat dit jaar in het teken van resultaatgericht werken en plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

In veel bibliotheken wordt gesproken over resultaatgericht werken of sturen op resultaat. In bijna ieder reorganisatieplan van de afgelopen jaren wordt ook met deze begrippen geschermd zonder dat altijd duidelijk is wat daaronder verstaan wordt. In de meeste gevallen wordt daar ook een sterk op de individuele werknemer gericht traject aan gekoppeld met namen als ‘gesprekscyclus’ of ‘personele jaarcyclus’. Vrijwel al die trajecten moeten uiteindelijk leiden tot de invoering van beoordelingsgesprekken met mogelijke sancties. Op deze studiedag ontrafelen we de vele aspecten die met deze ontwikkelingen verbonden zijn waarbij het accent zal liggen op functioneren en beoordelen.

Voor meer informatie over de studiedag, het volledige programma en inschrijving kun je hier terecht.

Downloads

Geef een reactie