Meningspeiling CAO

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

Wat vinden medewerkers belangrijk bij de cao onderhandelingen? De OR-leden van Openbare Bibliotheken Amsterdam wachten niet af op de uitkomsten van de onderhandelingen van de vakbonden met de werkgevers,  maar hebben een meningspeiling gedaan bij alle medewerkers. Aan alle...

Onderzoek vrijwilligers en de bibliotheek

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

Hoeveel vrijwilligers werken er bij openbare bibliotheken? Hoe is de taakafbakening geregeld? En hoe zit het met de rol van de ondernemingsraad? Om bij te dragen aan de dialoog over de inzet van vrijwilligers onderzocht BibliotheekWerk deze en andere...

Platformstudiedagen 2018 op 10 en 11 april

Door Lieuwe   |   geen reacties  |   Reageer ook

De jaarlijkse Platform studiedagen staan weer voor de deur. Het thema is : bibliotheken in een veranderend speelveld. Onder deze titel richten de studiedagen zich enerzijds vooral op de grote veranderingen in de cao die verwacht worden nu de CAO...