Tekst nieuwe CAO is er

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

In de cao van Openbare Bibliotheken vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. De nieuwe tekst is verschenen. Looptijd: 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2024. Klik hier voor CAO PDF.

Inspiratiecirkel: diversiteit en inclusie

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

De OR van de OBA is met een initiatiefvoorstel gekomen, zodat het beleid van de OBA nog meer diversiteit en inclusie omvat. Hoe ze dit gedaan hebben en welk beleid hierdoor is aangepast kun je opvragen bij OR-lid Monique...

Inspiratiecirkel: Met elkaar informatie delen en halen!

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

Tijdens de laatste platformbijeenkomst is nog eens naar voren gekomen hoe fijn en belangrijk het is om met elkaar informatie uit te wisselen. Om naast de platformactiviteiten (tweedaagse en workshops) deze uitwisseling levend te houden, hebben we bedacht de...