woensdag - 17 januari 2024
11:00 - 13:00
Categorieën

Hoe maak je een OR/PVT  jaarverslag en OR/PVT jaarplanning?  Gratis workshop online platformbijeenkomst 17 januari 2024 

Het schrijven van een jaarverslag is voor de OR een terugkerende verplichte taak (artikel 14 lid 2h WOR). Met het jaarverslag legt de OR/ PVT verantwoording af aan zijn achterban, over zijn werkzaamheden als personeelsvertegenwoordiger. Het jaarverslag kan de OR/PVT ook zien als een belangrijk communicatiemiddel in het contact met zijn achterban. Als de OR/PVT  een leuk, informatief en leesbaar verslag maakt kan dat de interesse van de achterban voor de medezeggenschap vergroten. In een jaarverslag kijk je naar achteren. In een jaarplan kijk je juist naar voren. De OR/PVT geeft in een jaarplan aan welke onderwerpen hij het komende jaar wil oppakken. De OR/PVT kan daarin ook aangeven welke bredere doelen de OR/PVT wil bereiken.
Bij het maken van een jaarplan kan de OR/PVT  niet om de voornemens van de bestuurder heen. Deze voornemens moeten in het plan opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor eigen ambities, zaken die de OR/PVT tot stand wil brengen in de organisatie.

Na deze online platformbijeenkomst weet je:

  • hoe je een jaarverslag kunt opzetten.
  • welke onderwerpen je kunt behandelen in het jaarverslag.
  • van het jaarverslag een PR-middel te maken.
  • hoe andere OR-en en PVT’s in de bibliotheeksector dit aanpakken
  • hoe je een jaarplan kunt maken.
  • hoe andere OR-en en PVT’s in de bibliotheeksector dit aanpakken
  • waarom na elke overlegvergadering het jaarplan aangepast moet worden

Wat is een gratis online Platformbijeenkomst?
Het is een onlinebijeenkomst van verschillende OR-en en PVT’s. Wat speelt er in de bibliotheeksector, wat voor gevolgen heeft dit voor de medewerkers en voor de  medezeggenschap (OR-en en PVT’s)?  Het uitwisselen en elkaar op de hoogte brengen daar draait het om in dit soort bijeenkomsten. Wat speelt er nu en wat kun je verwachten als OR/PVT in de nabije toekomst.  Door vroegtijdig te weten wat er aan staat te komen kun je snel als OR/ PVT in de startblokken staan.  Een bijeenkomst duurt 2 uur.  Een dag voor de bijeenkomst sturen we de link voor de bijeenkomst.

Wat is het verschil tussen een gratis online bijeenkomst en een Platformwebinar?
In een Webinar wordt een onderwerp uitgewerkt, bestudeert. Leren staat centraal. Hoe kan een OR/PVT’s een bepaald onderwerp het beste aanpakken. Er is kennisoverdracht en we werken met verschillende werkvormen zodat je het geleerde eigen kunt maken.  Voor een Platformwebinar betaal je een bedrag.  Een PlatformWebinar duurt 3,5 uur. Tussendoor zijn er korte pauze’s zodat je er je aandacht bij kunt houden en koffie of thee erbij kunt pakken.

Voor wie?
Alle OR-en en PVT die lid zijn van het platform. Als je nog geen lid bent mag je ook meedoen. Dan bel je ik je naderhand op om te vragen of je ook lid wilt worden. Want samen weten we meer en staan we sterker.

Instructies:
Voor de online bijeenkomst werken we met Microsoft Teams. Een dag voor de bijeenkomst krijg je een link met instructies.

Inschrijvingen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Downloads

Laat een reactie achter