Koerswijziging VOB : nieuwe CAO openbare bibliotheken

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

Via interne bronnen hebben we vernomen dat het bestuur van de VOB  (werkgeversorganisatie) heeft besloten om zich niet meer in te zetten voor één CAO samen met kunsteducatie, maar voor een CAO Openbare bibliotheken. (alle organisaties die vallen onder: De...

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 is de ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ van kracht. Deze wet gaat over de regelingen voor vervroegde uittreding, verlofsparen en de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag...

Planning project Functiehuis OB KE

Door annegret   |   geen reacties  |   Reageer ook

Planning project Functiehuis OB KE De invoering van het systeem moet worden geregeld in de volgende cao die was gepland op 1 juli 2021. Daarvóór zullen de volgende stappen gezet moeten worden: afzonderlijke bibliotheken brengen zo nodig actuele functie-informatie...