donderdag - 15 september 2022
09:15 - 16:45
Categorieën

Iedere ondernemingsraad heeft recht op de jaarrekening en de begroting, maar wat kun je daarmee? Veel! Uit de jaarrekening kun je  afleiden of jouw organisatie tegen een stootje kan, of er voldoende geld wordt uitgetrokken voor opleiding en bijscholing, of er geld beschikbaar is om een Sociaal Plan bij de reorganisatie te bekostigen. In de begroting kun je lezen of het een goed of juist een moeilijk jaar wordt.

 

Ondernemingsraden beschikken vaak over cijfers van hun organisatie. Er over praten met de bestuurder is echter zelden gemakkelijk. Laat staan dat dit gesprek over cijfers ook tot invloed leidt. Op deze studiedag krijg je concrete tools.

 

Opbrengst van deze cursusdag

  • Je kent de belangrijkste (financiële- en niet financiële) kengetallen die de ondernemingsraad aangeleverd zou moeten krijgen
  • Je weet wat (financieel) bestuurders aan de ondernemingsraad over de cijfers moeten vertellen
  • Je weet hoe je het gesprek met de bestuurder over de cijfers verbetert.

De bedoeling van de dag is dat je de functie van de stukken begrijpt, inzicht hebt in de opbouw van de stukken, zelfstandig kerngegevens uit de stukken kunt halen en deze informatie kunt gebruiken voor je werk in de OR, of de financiële commissie.

 

Werkwijze

Het programma “1+1=3” is gericht op het verwerven van kennis, toetsen van eigen OR-ervaringen aan ervaringen van andere OR-leden en het oefenen van vaardigheden. Er wordt in de training zowel plenair als in subgroepen gewerkt.

 

Cursusleiding

Mieke Pigeaud-Wijdeveld is afgestudeerd als bedrijfseconoom en registercontroller.  Zij is medeauteur van het boek “financiën voor commissarissen en toezichthouders”.  Sinds 2013 werkt ze als trainer en adviseur van ondernemingsraden. Ze is in staat om door de cijferbrij heen te kijken en  in “Jip en Janneke taal” het verhaal achter de cijfers duidelijk te maken.

Annegret Sterken, cursusleider en adviseur KGCA,  heeft jarenlange ervaring in de OR-praktijk in de bibliotheeksector.  Op deze studiedag zal zij ervoor zorgen dat vooral jullie praktijk centraal staat. Zodat wat je leert jou ondersteunt in het medezeggenschapswerk.

Voor onze leveringsvoorwaarden klik hier 

Inschrijvingen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Downloads

Geef een antwoord