Natuurlijk organiseert het Platform ook dit jaar weer twee aaneengesloten studiedagen in Driebergen. Datum en programma staan inmiddels vast en zijn aan alle leden ook per post toegestuurd:

 

Platformtweedaagse 2017 over werknemers onder druk, vrijwilligers 

en impact van de medezeggenschap

vindt plaats op maandag 10 vanaf 9.30 uur tot dinsdag 11 april 20.00 uur.

in Hotel Bergse Bossen, Traay 299, 3971 GM Driebergen

 

Naast de drie centrale thema’s zijn er ook dit jaar weer een aantal workshops (zie het programma voor het aanbod) en is er veel gelegenheid voor onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en ervaring. Nieuw is dat de tweedaagse wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Tijdens dit diner wordt ook stil gestaan bij het pensioen van Lieuwe de Vries en de gevolgen die dit heeft voor het Platform.

 

Een uitgebreidere omschrijving van de drie thema’s en verdere informatie is hier te vinden en daar kun je je ook inschrijven voor de studiedagen. Inschrijving kan ook met een eenvoudig mailtje naar platform@kgca.nl. Bij inschrijving graag vermelden aan welke workshops je deel wil nemen.

De kosten bedragen dit jaar €595,- voor het hele programma, inclusief overnachting en alle maaltijden (ook het tweede diner). Inschrijving graag vóór 29 maart.

Geef een antwoord